Yelkenli Tekne ile Dalyan Göcek arası Koylar

Aşı İçi Limanı

 

Geniş Dişibilmez Koyu’nun içindeki tek sığınılacak yer olan ve kuzey ucunda iki yüksek burun arasından girilen koy içine girilince batıya doğru koltuk yapar,bu tarafta gri kumsal bir plaj sahilini çevreler,10-15 m arası demir atılıp sahile koltuk verilerek kalınabilir.koy içi hafif de olsa solugan alır.Doğu da kalan tarafta koy kuzeye doğru uzanır,sivri kayalık bir adacık koyun ağzında bulunur,iki tarafından da içeri girilebilir derin sudur.İçeride 4-5 teknelik yer vardır,koy ağzındaki küçük ada soluganı önler,dipte sahile yakın tarafta plaka kayalar vardır,koy ağzındaki küçük ada soluganı önler,dipte sahile yakın tarafta plaka kayalar vardır,demir tutmaz veya takılır,taşlık bölgeden önce 8 -10 m derinlikte dip kumdur,buraya demir atılıp kıyıdaki taşlara çıma tutularak kalınabilir,sahilde küçük bir lokanta vardır,25 km lik bir yol ile Ortaca ‘ya bağlantısı vardır.

Dalyan Yelkenli Kiralama RotasıKaraburun’dan sonra kıyı şeridi alçalarak devam eder ve Dalaman Ovası’na iner,buradaki tamamen melteme açık geniş koy Dalaman büküdür.Bükün kuzey yamaçlarından sahile kadar çam ormanları iner,kumsal plajın denizi temiz ve berraktır,bu bölgeye Sarıgerme denir.Dalaman Bükü’nün dümdüz sahili küçük bir yarımada gibi denize doğru çıkıntı yapan Akça Burun’a kadar devam eder.Akça Burun’a kadar devam eder.Akça Burun’dan itibaren sahil tekrar yükselir,buradaki tüm koylar rüzgaraltı ve kaba deniz alan yerlerdir barınılacak bir yer yoktur.Dar bir kıstakla karaya bağlantısı olan büyük ve yüksek Kapıdağ Yarımadası’nın batısında geniş ve derin Gökgemile Limanı adı verilen koy da melteme rüzgaraltıdır barınılmaz.

Kapıdağ Yarımadası’nın en güney ucu Kurtoğlu Burnu’dur,ucundaki diş diş yüksek kayalar 150 m boyunca denize uzanır ve uzaktan sanki bir adacıkmış gibi algılanır.

Bu burun geçildikten sonra büyük Fethiye Körfezi’ne girilmiş olur.Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeye bakan arka tarafı ünlü Göcek koylarının yer aldığı havzadır.

Bu kıyı şeridinde üç tane de ada vardır.

 

Baba Adası

 

Dalaman Bükü’nün batıdaki başlangıç noktası olan Karaburun’dan 1 mil kadar doğuda üzerinde fener (Fl2 5s 58m 7M) olan kıyıya yakın Baba Adası yer alır.İki hörgüçlü görünümü olan adanın güney ucuna yakın bir mağara adayı boydan boya delip geçer.Batı ve güney kıyısı dik yardır,poyraz tarafı hafif meyille denize iner,burada küçük bir koy batıya doğru girinti yapar,bunun içinde 6 m demirlenip kıyıya çıma tutularak geçiçi bir süre için kalınabilir,koy meltemin soluganından etkilenir.Adanın batı tepesinin üstünde bir kule harabesi göze çarpar.

Nar Adası

 

Akça Burun’un karşısında lodos yönünde 2 mil açıkta alçak yassı kayalık küçük bir ada olan Nar Adası yol üstünde kalır,etrafı derin sudur,kuzeyinde kıyıya yakın bir kaya vardır.

 

Peksimet Adası

 

Kapıdağ Yarımadası’nın güney ucu olan Kurtoğlu Burnu’ndan 1,5 mil açıkta lodos yönünde küçük Peksimet Adası bulunmaktadır.Adanın üstünde fener vardır (Fl 10s 35m 12M).

Kurtoğlu Burnu’nu doğuya doğru geçince Fethiye Körfezi’ne girilmiş olur.

Kurtoğlu Burnu ile onun 8,5 mil güneydoğusunda İbris Burnu arasındaki Fethiye körfezi’nin batı yakasında Göcek koyları ve doğu yakasında ise Fethiye ilçesi ile limanı yer alır.körfezin kuzeyi melteme ve güney rüzgarlarına açık rüzgaraltı yerlerdir,yatçıların pek işine yaramaz fakat bu bölgedeki karayoluyla ulaşılan koylar büyük rağbet görür.

Yüksek Kapıdağ Yarımadası’nın doğusuna geçilince meltem yerini frişka rüzgarlara bırakır ve deniz tatlı bir sukunete kavuşur.Yarımadanın ve onun kuzeyindeki irili ufaklı adaların Fethiye Körfezi’nden ayırdığı havza Göcek körfezi’dir.Yatçılar için çok cazip,doğal güzelliklere sahip bir çok koyu içinde barındıran Göcek Körfezi yat trafiğinin en yoğun olduğu yerlerdendir,bu körfeze giriş-çıkış için adaların arasındaki birçok geçitten yararlanılabilir.Körfezin kuzey ucunda Göcek beldesi ve marinalar yer almaktadır.

Kapıdağ Yarımadası’nın doğusunda da birkaç tane güzel ve barınmaya elverişli doğal liman bulunmaktadır.

Ağa Limanı

 

Kurtoğlu Burnu’ndan sonra kapıdağ Yarımadası kıyısı kuzeye doğru 1,5 mil kadar mesafedeki Kızılkuyruk Burnu’na kadar düz bir sahildir;burun ince uzun kayalık bir yarımada halinde doğu yönüne uzanır.Kızıl Burnu’nun 1 mil kuzeyinde yer alan Ağa Limanı iki kol halinde karaya doğru girinti yapar.Batıya doğru uzanan kısmına Büyük Ağa Limanı,kuzey batıya doğru girinti yapan kısmına da Küçük Ağa Limanı denir (N 36,37,30-E 28,52,00).

Küçük Ağa Limanı sahili çakallık bir plajdır,su derindir,10 m’de demirlenip sahile çıma tutularak kalınabilir.Burası hafif alan bir yerdir,diğer koya demirlenmesini tavsiye ederim.

Büyük Ağa Limanı batıya doğru daralarak girer ve küçük bir plajla sonlanır.Plajın önü aniden sığlaşır fakat,geri kalan kısım epeyce derindir 15-20 m’de emir atmak gerekir.Kıyıdaki ağaçlara veya kayalara koltuk bağlanır.Son zamanlarda çıma tutulan ağaçların zorlanarak zarar görmesi ve bazılarınında kökünden sökülmesi üzerine,sponsor firmaların desteği ile Göcek’teki koyların kıyılarına koltuk bağlamak için demir ve beton babalar yapılmıştır ve büyük kolaylık sağlamaktadırlar,bunların olduğu yerde bunlara bağlayın,aksi taktirde ceza uygulaması da öngörülmüştür,yer yer tabelalar ile durum yatçılara bildirilmiştir.

Plajın alt kısmında deniz içinde soğuk su kaynağı vardır ve bu nedenle su soğuktur,plajın yanından başlayan yokuş bir patika ile yukarıdaki Köyiçi denilen yere varılır,burada Bizans ve Roma devirlerine ait harabeler vardır.Toprak yol batıya doğru devam eder ve yamaçların üstündeki Gölyeri’ne varır,burada bir küçük göl oluşmuştur.Manzarası çok güzeldir.

Ağa Limanı,batıya ve kuzeye gidecek tekneler için son uygun bekleme limanıdır,sabah erken yol verilirse melteme yakalanmadan Dişibilmez Burnu geçilerek sallanmadan rahat bir seyir yapılmış olur.

 

Kocabük

Üzeri çamlık ve zeytinlik yamaçlardan alçalıp incelerek doğu yönünde denize uzanan Kuyruk Burnu kayalıklarla sonlanır.Burnun güneyinde kalan koy Kacabük’tür,yüksek yamaçların dibinde dar bir plajla sonlanan koyun suyu temiz ve berrak dibi kumdur.Plajın önünde kuzey tarafında dipte plaka taşlar vardır.8-10 m arası demir bırakılarak kıyıya koltuk verilip kalınabilir.Koy doğu rüzgarlarına açıktır,her hangi bir tesis ve yol yoktur (N 36,37,45-E 

28,52,58).

Kuyruk Burnu ile onun 1 mil daha kuzeyinde kalan Karaburun arasında da birkaç tane küçük ve güzel koy vardır,bunların hepsi melteme kapalı ancak doğu yönlü rüzgarlara açıktır,daha ziyade yüzme molası ve geçici süre için durulabilir.Sahile yakın küçük üstü çamlık ve kıyıları kayalık Göben Adası’nın arkasında kuzey ve kuzeybatı tarafındaki iki koy özellikle güzel yerlerdir.Kapıdağ Yarımadası ve onun kuzeyinde yer alan Domuz Adası ,Tersane Adası,Yassıca Adalar,Göcek Adası’nın Fethiye Körfezi’nden ayırdığı Göcek Körfezi’ne bu adaların hepsinin arasından girip çıkmak mümkündür.Nereden gelinip nereye gidildiğine bağlı olarak tercihte bulunulabilir.Domuz adası ile Kapıdağ Yarımadası arasındaki geçit çok dar olduğu için Darboğaz adı verilmiştir,orta kısmı derin su olan geçit Kurtoğlu yönünden gelip güneyde kalan koylara gidilecekse kestirme olduğu için tercih edilir.Tersane ve Domuz adaları arasındaki geçit daha geniştir ama biraz daha kuzeye açılır.Taşyaka tarafına gitmek isteyenler burasını tercih edebilir.Körfez içinde hız kısıtlaması vardır,bu nedenle sürat motorları hızlı seyir için Yassıca adaların dışından geçmeyi tercih edebilirler.

Göcek körfezi içinde tek bir yer hariç seyre engel mevki yoktur,sadece Yassıca adalar ile anakara arasında orta yerde Yılanlıada kayalıkları bulunmaktadır,üstünde birkaç ağaç görülen Yılanlıadanın güneyine doğru 150 m kadar sığlık kısım uzanır,adanın 400 m kuzeyinde ise 30 m’lik alana yayılmış sudan bir metre kadar çıkan kayalar vardır.Ayrıca bu kayalar grubunun 200 m daha kuzeyinde su hizasına yakın başka bir kayalık grup 20 m’lik alana yayılmıştır,bunların üstünde kardinal çamandrası vardır.Ortalama kayanın üstünde ise demir çatkı bir fener bulunmaktadır (Fl2 10s 6,5m 5M).

Liste Boş. Karşılaştırma yapmak için istediğiniz teknelerin "Karşılaştır" butonunu tıklayınız.

Karşılaştır