Yelkenli Tekne ile Kaş Rotası

Yapılan yol ve turizm bu ilçemizin de kalkınmasını sağladı,kendi halinde köy gibi ufacık bir yerdi vaktiyle,meydanda bir Atatürk büstü vardı ve hemen yanında da duşlar;her nasılsa tek tük gelen turistlerin denizden sonra bu duşlar altında atamızın büstünün önünde yıkanışı ilginç bir görüntü teşkil ederdi.Şimdi her şey değişti ve gelişti tabii ama,yine de Kaş sevimli bir belde olarak kalmayı başardı.

Güneydoğu yönünde uzanan mendireğin başlangıç yerinden ortasına kadar olan bölümü geniş rıhtımdır,girişte daha dar olan içerisi kıyıya doğru biraz genişler.Girişi belirleyen kısa bir 

mendirek kıyıdan çıkar ve bunun iç tarafına sahil güvenlik botu bağlanır,buradan itibaren beldenin kıyısı boyunca devam eden rıhtım küçük ve orta boy yatların bağlandığı yerdir.Guletler ve daha büyük yatlar mendirek tarafındaki geniş rıhtıma bağlanırlar.Liman içi dar olduğu için demir atarken karşı sırada demirlemiş teknelerin demirlerine dolaşmamaya özen gösterilmemelidir;bunun için demir atılırken köstek bağlanarak atılması iyi olur.

Limanı belediye işletir,su ve elektrik bağlantısı vardır,ancak,su sıkıntısı yaşanan dönemlerde günde birkaç saat verilebilmektedir,duş ve tuvaletler mevcut fakat ayrı ücrete tabidir.

Kaş giriş-çıkış limanı olduğu için gümrük,pasaport polisi,sahil sıhhiye ve liman reisliği mevcuttur.Bunlar belediye binasının çevresinde toplanmışlardır.

Kaş Beldesi’nin yerleşimi antik Antiphellos Lykia kentinin üzerinde olduğu için,her köşede sokak aralarda bile tarihi kalıntılarla karşılaşılır.Amfitiyatro denizden bakılınca pek güzel görünür ve kent merkezinden kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Küçük bir sanayi vardır ve mahdut tamiratlar yapılabilir,kısıtlı olarak yat malzemesi de bulunur.

Kaş ilçesi limanının bulunduğu koyun güney tarafında yer alan Bayındır doğal limanı hemen her havaya karşı korunaklı bir demir yeridir.Kaş’tan mesafesi 1 mil olan koyun batı ucunda üzerinde fener olan Fl3s 10m 5M İnce Burun’dan 70 m kadar açığa döküntü kayalar vardır,açık geçilmelidir.Doğu kıyısında ise kızıla çalan renkli kayalar oyulmuş Lkia mezarları görülür.Koyun güney sonundan çıkan küçük bir burun onu ikiye ayırır,her iki yanı da demirlemek için uygun alanlardır,batıda kalan kısım daha sığdır,sahilinde plaj tesisleri ve otel inşaatı vardır.Bayındır Limanı her havaya kapalı olmakla beraber bazen yıldız poyrazdan kaçak yapar,civarına indirir.

Bayındır Limanı adeta Kaş’ın plajı haline gelmiştir,karadan ulaşımı olmadığı için günlük gezi motorları ile kalabalıklar gelir.Akşam çökerken bunlar gidince koy sukunete kavuşur.

Kaş’tan sonra doğuya doğru sahil sivri diş diş kayalarla dolu olarak uzanır gider,güzergah üzerinde bazıları Yunanistan’a bazıları Türkiye’ye ait irili ufaklı pek çok adacık ve kayalıklar vardır.Bu bölgede Meis Adası’ndan sonra en büyük ada olan İpsili Adası Yunanistan’a aittir 

ve güney ucunda fener vardır(Fl5 s 17M).Bu ada ile kıyı arasında Sarı Ada ve Güvercinli Ada yer almaktadır.Adalar ile sahil arası derin su geçididir,adalar ve adacıklar güney yönde bırakılan bu ara bölgeden güvenli seyir yapılabilir ancak,gece seyrinde dikkatli ve temkinli olunması gerekir.Bölgede rüzgar genellikle batıdan eser,fakat,doğudan batıya akan akıntı da kendini hissettirir;akıntı ve rüzgarın kaldırdığı dalgalar bu kanalda çatışıp karışık ve kararsız deniz şartları oluşturabilir.Bu yörede sığınılabilecek birkaç tane koy mevcuttur.

Yelkenli Tekne ile Kaş

Yüksek bir burun olan Çoban Burnu ile Uluburun arasında yer alan geniş koyun poyraz köşesindeki ufak bir adanın ardında kalan Fakdere Koyu korunaklı ve sakin bir yerdir (N 36,09,20-E 29,41,10).Koyun önündeki adacık ile kıyı arasında sığ bir berzah vardır,o nedenle koya adanın kuzeyinden 20 m kadar derinlik olan geçitten girip çıkılır.Girişten sonra içerisi genişler ve derinlik 3 m’ye kadar düşer.Demirlerken güney yönde kalan yarımadaya koltuk verilir.

Daralarak güneye uzanan Uluburun ile Fakdere Koyu arasında sahilden 300 m kadar açıkta Sığtaş kayaları vardır,kıyı ile arasındaki geçit 15 m civarında derinliktedir.Uluburun’un doğu tarafından çıkılan antik çağlara ait cam eşyalarla dolu batık Bodrum Müzesi’nde sergilenmektedir.

Aktar Boğazı’ndan yarım mil mesafedeki Yağlıca Koyu’na kadar (N 36,08,50-E 29,47,00) sahil ve koylar rüzgaraltıdır,solugan alırlar,barınılacak yerler değildir.Yağlıca Koyu kuzey yönde daralarak fiyord gibi içeri girinti yapar;sonuna doğru 8 m civarı kum zeminde demirlenebilir.Koy poyrazdan etkilenir,diğer havalara kapalıdır,gezi motorlarının uğrak yerlerindendir.

Liste Boş. Karşılaştırma yapmak için istediğiniz teknelerin "Karşılaştır" butonunu tıklayınız.

Karşılaştır