Marmaris-Ekincik Arası Yelkenli Rotaları

Marmaris-Göcek Arası Yelkenli Rotaları

 

Karaağaç Limanı

 

Akdeniz’deki en büyük donanma üssümüzün bulunduğu Aksaz’ın içinde yer aldığı büyük koy askeri yasak bölgedir.Aslında içinde çok güzel demir yerleri olan doğal bir liman olmasına rağmen,yatçıların girip çıkamayacağı yasak bir yer olduğu için hakkında daha fazla izahat vermek gereksiz olacak.

 

Yılancık Adası

 

Karaağaç Limanı’nın ağzında bulunan üstü yeşillik adanın güney tarafında yüz metre yükseklikteki tepede fener bulunmaktadır(FlWR 5s 102m 10M).Adanın güney sahilinde 7-8 m derinlikte kum yosun dip zemini olan geçici olarak durmaya müsait yerler vardır.

Ancak bu ada da yasak bölge içinde kalır,karaya çıkmak ve yabancıların izinsiz girmesi yasaktır,devriye botu tarafından ara sıra denetlenir.

Karaağaç Limanı’nın doğusunda kalan Güdük Burnu önünde biri sahile yakın,diğeri ise 250 m açıkta,burnun güney tarafında olan iki kayalık tehlikelidir,üstünde 50 santim su vardır,zor fark edilir.Haritalarda ikisi de görünür fakat,açıkta kalan haritanın derinlik 40 m hattı çizgisi üzerine denk geldiği için gözden kaçabilir,dikkat edilmelidir.Kızılburun ile Turnalı Burnu 

arasındaki farazi düz hattın güneyinde kalacak şekilde rota tutulmasını tavsiye ederim,o taktirde bu kayalıklar kuzeyde kalır ve tehlikesiz sularda seyir yapılmış olur.

 

Köyceğiz Limanı

 

Batıda Kızılburun ve doğuda Delikada arasında yer alan Köyceğiz Limanı kuzeye doğru genişleyerek uzanır ve sonunda daralarak Ekincik Koyu’nda sonlanır.Kızılburun adını kırmızıya çalan dik kayalık yapısından almıştır ve tam önünde küçük bir ada bulunur.Delik Ada ise güney kıyısındaki gerçekten kocaman bir delik nedeniyle bu ismi almıştır,üstünde fener vardır (Fl2 5s 35m 8M).

Kızıl burun civarında haritalarda gözükmeyen tehlikeli kayalıklar vardır;

Burnun bir gomina kadar küzeyinde küçük burnun önünde 60 m açıkta,üstünde bir metre su olan kayalıklar vardır.

Kızılburun’dan yarım mil kuzeyde kalan diğer küçük burnundan 50 m açıkta su seviyesinde kayalar vardır.Aynı burnun 120 m açığında 40 m’lik bir sahaya yayılmış,üzerinde 1,5 m kadar su olan kayalık döküntüler vardır.

Köyceğiz limanı’nın doğu sahili tamamen rüzgaraltıdır,sığınılacak yer yoktur.

Batı sahilinde ise birkaç tane meltemde barınılacak koy bulunmaktadır.

 

Semizce Koyları

Kızılburun’un kuzeyindeki önünde kayalıklar olan burun geçilince,biri batıya ve diğeri güneye doğru girinti yapan iki koy vardır.

Güneye doğru daralarak girinti yapan koy Küçük Semizce Koyu’dur.Su derindir ve koy küçüktür,3 tekne ancak sığar;15 m ortalama derinlikte demir bırakılıp kıyıya koltuk alınarak durulabilir.

Batıya girinti yapan Büyük Semizce Koyu daha büyüktür,arkası taşlık plajdır,koyu ortasından çıkan burun ikiye ayırır,bunun güneyinde kalan kısım demirlemeye daha uygundur,dip kumdur,7 m kadar derinlikte demir atılıp plaja çıma tutularak rahat kalınır.

 

Kargı Koyu

 

Semizceler ile arasında belirgin yüksek bir burun olan geniş Kargı Koyu’nun sahili çakıllık bir plaj ve arkası çam ormanıdır,sahile yakın bir su kuyusu vardır.Dip kumdur iyi demir tutar,iki metre derinlik hattı kıyıdan 20-30 m mesafeye kadar devam eder;güney tarafı daha korunaklıdır.

Karaçay Koyu

 

Kargı Koyu’nun kuzeyindeki yüksek kayalık bir burun ile,üzerinde fener bulunan daha kuzeydeki burnun arasında kalan Karaçay Koyu’nun kuzey tarafında deniz dinbi kum ve derinlik 6 m kadardır,burada demirlenip kıyıdaki ağaçlara koltuk verilebilir.Koyun güney tarafı daha korunaklıdır ama,bu tarafta su derindir ve dip de yosunluktur,demir tutturmak daha zordur.

Bu koylarda alargada kalınmasını tavsiye etmem,her ne kadar melteme arkalarını dönmüş olsalar da meltemin yarattığı solugan buralara işler ve alargada kalan tekne yalpaya düşer;halbuki sahile çıma tutulunca solugan bodoslamadan gelir ve pek fazla rahatsız etmez.

Ekincik Limanı kalabalık olduğu zaman tur tekneleri buraya demirlerler ve yolcularını Dalyan’a gönderirler.

Liste Boş. Karşılaştırma yapmak için istediğiniz teknelerin "Karşılaştır" butonunu tıklayınız.

Karşılaştır